Truca’ns o envia’ns un email

Auditories i due diligències d'assegurances

Gràcies a la nostra contrastada experiència i al nostre equip de consultors de primer nivell, aconseguim generar un impacte positiu directe per a la vostra companyia després de les auditories realitzades.

Auditoria exhaustiva de totes les pòlisses d’assegurança i dels processos de gerència de risc de la vostra companyia, garantint que es disposa de les cobertures necessàries i/o legals.

En el procés de due dilligence ,

fem especial èmfasi en:
  • Adequacions capitals assegurats.
  • Anàlisi de cobertures.
  • Anàlisi de sinistralitat i freqüència.
  • A pòlisses riscos de Crèdit analitzem el % de cobertura sobre compradors sol·licitats vs autoritzats.

Oferim com a output

  • Informe d’opinió.
  • Proposta millores i precotitzacions indicatives si escau.
  • Directrius estratègiques per a la confecció o millora del procés de gerència de riscos.
  • Per les pòlisses d’assegurança de crèdit comercial, oferim un servei molt valorat: anàlisi del portfoli de clients per confirmar cobertura. O si no hi ha cobertura suficient, realitzem anàlisi individualitzada del comprador aportant informe de crèdit i rating signat per la nostra Societat especialitzada “Credit Risk Classification Group ”.

Els nostres clients ens avalen