Truca’ns o envia’ns un email

Cobertures per a Operacions de Fusions i Adquisicions (M&A)

A ABK som els líders locals en assegurances de manifestacions i garanties i auditories de riscos en operacions de fusions i adquisicions.

Assegurança de manifestacions i garanties

L’assegurança de manifestacions i garanties és un instrument molt útil en els contractes de compravenda de societats .

Per què serveix l'assegurança de manifestacions i garanties?

També conegut com a assegurança de W&I ( Warranty & Indemnity insurance ), aquesta assegurança cobreix els compradors d’una empresa davant dels venedors, de possibles contingències de tipus fiscal, litigis anteriors no finalitzats, manca de drets de propietat intel·lectual o responsabilitats de productes venuts amb anterioritat, entre d’altres.

Les assegurances per a operacions M&A (fusions i adquisicions) són na gran alternativa a les garanties, que tradicionalment negocien les parts per assegurar el compliment de les obligacions d’indemnització, en virtut del contracte de compravenda, un punt que sol originar conflictes en la negociació i que es pot solucionar amb aquest interessant producte assegurador.

Due Diligència de riscos per a operacions de fusions i adquisicions.

Us oferim suport integral en les vostres operacions de fusió i adquisició a través d’una Due Diligence específica en riscos i assegurances, una auditoria exhaustiva l’objectiu de la qual és determinar si l’empresa que es vol adquirir compleix les seves obligacions amb diligència i té les cobertures necessàries perquè la bona marxa i supervivència de la companyia estigui assegurada.

Els especialistes d’ABK estudien les pòlisses contractades i identifiquen les deficiències de cobertura que puguin existir, revisen els costos de les mateixes i ofereixen com a output totes les millores i optimitzacions existents en l’àmbit de les assegurances i la gerència de riscos.

En moltes ocasions aconseguim un estalvi rellevant amb impacte directe al compte d’explotació de la companyia estudiada.

Més de 15 anys d'experiència assistint en operacions de M&A

Hem participat en més de 10 transaccions M&A en els darrers anys

Els nostres clients ens avalen